Göç İdaresi Genel Müdürlüğü - Çocuk

MUYU:
         Grubun en sevecen, arkadaş canlısı ve yardımsever kişisidir. Son derece girişken, sosyal ve empati kurabilen bir çocuktur. Saf iyiliği, hoşgürüyü ve manevi gücü temsil eder. Göç konusunda temsil ettiği durum ise ülkesini bırakıp farklı bir ülkeye göç etmek durumunda kalmış kişilere olumlu yaklaşan ve onlara yardım eden ev sahibi toplumdur.
 
ATİK:
          Atik karakteri isminin de özelliklerini taşıyan sportmen, atletik, hareketli karizmatik ve dinamik bir yapıyı temsil eder. Liderlik özellikleri, takım ruhu, düzen ve organizasyon yeteneği gelişmiş bir çocuktur. Göç konusunda temsil ettiği ise spor nedeniyle ülkesini değiştiren kişilerdir. Mesela yabancı futbolcu, basketbolcular ve onların aileleri.
 
BİLGE:
          Bilge grubun en zeki, entellektüel, erdemli ve mantıklı kişisidir. Onun gözlükleri bilimin gücünü ve toplumdaki düşünsel çabayı temsil eder. Arkadaşları daha çocuksu olmasına rağmen, o daha olgun ve bilgedir. Bilim söz konusu olduğunda yaşından beklenmeyecek performans sergileyebilir. Göç konusunda temsil ettiği durum ise sağlık, akademik, eğitim ya da diğer bilimsel konularda çalışma yapmak için ülkesini değiştiren kişilerdir.
İŞMEN:
          İşmen gruptaki en kurnaz, takıntılı, mükemmeliyetçi ve kontrolü seven kişi olarak karşımıza çıkar. Diğer arkadaşlarına göre oyunlar sırasında daha iyi stratejik planlar hazırlar, gözü pektir ve cesurdur. Göç konusunda temsil ettiği durum ise iş ve çalışma amaçlı (ticaret gibi) ülkesini değiştiren kişilerdir (iş adamı, tüccar gibi).
 

Akın KAPLAN - akinkaplan.com.tr - akin@utopyagrafik.com